Privātuma politika

No 2018. gada 25. maija Latvijā un  arī visā Eiropas Savienībā stājās spēkā jauni datu aizsardzības noteikumi (ES vispārējā datu aizsardzības regula – VDAR). Tā kā mēs, Lamberts Baltic, daļēji veicam ar pasūtījumiem un piegādēm saistīto personas datu apstrādi, mēs nodrošinām, ka esam sīki izpētījuši VDAR paredzētās prasības un veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu e-veikalā reģistrēto klientu dati ir drošībā un aizsargāti.

GDPR galvenais mērķis ir aizsargāt datu īpašniekus un nodrošināt viņiem pēc iespējas lielāku kontroli pār to, kā tiek izmantoti viņu dati. Ikvienam, kurš ir izvēlējies reģistrēt klienta kontu mūsu veikalā, ir jānodrošina viegla un ātra piekļuve visai savai personiskajai informācijai. Datu īpašniekiem arī jābūt iespējai dzēst visus savus datus, ja viņi to vēlas.

Klientu datu apstrādes mērķis

Mēs daļēji apstrādājam Klienta datus (klienta vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un / vai piegādes adresi), jo īpaši, lai izpildītu noslēgto pirkuma līgumu ar Klientu; piedāvātu MPharma OÜ (Lamberts Baltic interneta veikals) pakalpojumus (piemēram, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvāšana); izpildītu savas saistības saskaņā ar likumu.

Klientu datu izmantošana tiešajā mārketingā

  • Mēs saviem klientiem nosūtam piedāvājumus, jaunumus vai / un paziņojumus tikai pēc paša Klienta vēlmes un reģistrācijas jaunumu vēstuļu saņemšanai;
  • Mēs nosūtīsim mūsu rūpīgi izvēlēto partneru piedāvājumus tikai, ja Klients būs piekritis to saņemšanai.  Sadarbības partneriem netiek nodoti Klienta dati, ja vien Klients nav izteicis īpašu interesi un apstiprinājis, ka vēlas saņemt piedāvājumus vai citu informāciju no sadarbības partnera.
  • Klienti var jebkurā laikā sazināties ar mums pa e-pastu info@lambertslatvija.lv, lai norādītu savu vēlmi nesaņemt personiskos piedāvājumus vai izdzēst sevi no jaunumu vēstuļu abonentu saraksta, izmantojot atbilstošo saiti (jaunumu vēstules kājenē).
  • Mēs nodrošinām personas datu privātumu un garantējam drošību, izdarot pirkumus vai veicot citas darbības mūsu vietnē.

Klientu datu drošība

Apkopojot Klientu datus, mēs ierobežojam minimālo datu apjomu, kas nepieciešams datu apstrādes mērķu sasniegšanai. Piekļuve datiem ir pieejama tikai attiecīgi apmācītiem darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt klientu datus tikai tiktāl, cik tas nepieciešams viņu pienākumu veikšanai. Mēs pieprasām, lai uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mūsu datu apstrādi (piemēram, piegādes un drukas pakalpojumu sniedzēji), ievērotu mūsu Klientu datu saglabāšanas noteikumus. Līgumos, ko mēs noslēdzam ar šiem uzņēmumiem, ir noteikts pienākums klienta datus glabāt slepenībā. Mēs nosūtām klienta personas datus valsts un pašvaldību iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas, saskaņā ar šo iestāžu vai personu pieprasījumu, vai arī, lai īstenotu mūsu likumīgās tiesības celt, īstenot un aizstāvēt likumīgas prasības.

Klientu datu publicēšana

b) valsts un pašvaldības iestādēm un citām personām, kas pilda likumā noteiktās funkcijas. Dati būs pieejami tikai personālam, kas tieši iesaistīts pirkuma pasūtījuma organizēšanā interneta veikala vietnē.

a) uzņēmumiem, ar kuriem sadarbojamies – Mēs sniedzam Klienta informāciju trešajām personām tikai tad, ja esam ieguvuši Klienta piekrišanu vai ja informācijas izpaušana ir nepieciešama saskaņā ar likumu.

Klientam ir tiesības piekļūt klienta datiem vietnē, piesakoties no sava konta. Klienti var viegli un ātri piekļūt savam kontam un veikt nepieciešamās izmaiņas personas datos vai izdzēst kontu. Ja Klienta dati ir mainījušies vai ir nepareizi kāda cita iemesla dēļ, Klients var mainīt savus personas datus vai paziņot mums, izmantojot mājas lapu ( https://lambertslatvija.lv/par-mums/kontakts/) vai e-pastu (info@lambertslatvija.lv).

Klientam ir tiesības pieprasīt pārtraukt viņa datu apstrādi un / vai savākto datu dzēšanu, ja attiecīgās tiesības izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai citiem tiesību aktiem.

Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

a) piekļūt saviem datiem – klientam ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam klienta personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem. Tāpēc mēs šajā privātuma politikā jau iepriekš informējam par apstrādes darbībām. Ja klientam radušies jautājumi vai tu gribētu uzzināt vairāk par to, kādu informāciju par tevi mēs apstrādājam, klients vienmēr var ar mums sazināties, un mēs sniegsim vairāk informācijas;

b) labot savus datus – klientam ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus personas datus;

c) dzēst savus datus – zināmos apstākļos klientam var būt tiesības uz personas datu dzēšanu, ja klients uzskata, ka mums vairs nav nepieciešamības tos uzglabāt. Ja iepriekš klients devis piekrišanu, klientam ir tiesības izlemt to atsaukt. Šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

d) noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir klienta piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;

e) ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos klientam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tas nozīmē, ka mēs turpināsim uzglabāt klienta datus, taču uz laiku pārtrauksim jebkādu cita veida apstrādi.

f) iebilst pret savu datu apstrādi – klientam ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam klienta datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses. Tā var rīkoties gadījumā, ja klients uzskata, ka viņa personīgās intereses ir svarīgākas par mūsējām;

g) iebilst pret savu datu apstrādi – klientam ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam klienta datus tiešā mārketinga nolūkos;

h) jebkurā laikā atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei.

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet  mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta tālāk).

Klientam ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/en/), Elijas iela 17, Rīga, tālruņa Nr.: +371 67 22 31 31, e-pasta adrese: info@dvi.gov.lv, ja klients uzskata, ka mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai.

Iepirkšanās tiešsaistē

  • Visi bankas saišu maksājumi tiek šifrēti – trešās puses nevar redzēt jūsu bankas informāciju.
  • Mēs nodrošinām personas datu privātumu un garantējam drošību, izdarot pirkumus vai veicot citas darbības mūsu vietnē.

Izmaiņas mūsu privātuma politikā

Mēs regulāri pārskatām savu privātuma politiku. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2023. gada 27. septembrī.

Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@lambertslatvija.lv