No 2018. gada 25. maija Igaunijā, kā arī visā Eiropas Savienībā stājās spēkā jauni datu aizsardzības noteikumi (ES vispārējā datu aizsardzības regula – VDAR). Tā kā mēs, Lamberts Baltic, daļēji veicam ar pasūtījumiem un piegādēm saistīto personas datu apstrādi, mēs nodrošinām, ka esam sīki izpētījuši VDAR paredzētās prasības un veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu e-veikalā reģistrēto klientu dati ir droši un aizsargāti.

Klientu datu apstrādes mērķis

Mēs daļēji apstrādājam Klienta datus (klienta vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un / vai pasta adresi), jo īpaši, lai izpildītu Klienta vienošanos; piedāvātu MPharma (Lamberts Baltic interneta veikals) pakalpojumus (piemēram, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvāšana); izpildītu savas saistības saskaņā ar likumu.

Klientu datu izmantošana tiešajā mārketingā

  • Mēs saviem klientiem nosūtam piedāvājumus, jaunumus vai / un paziņojumus sūtām tikai Klienta paša reģistrācijas un apstiprinājuma saņemšanas.
  • Mēs varam nosūtīt mūsu rūpīgi izvēlēto partneru piedāvājumus tikai saskaņā ar Klienta apstiprinājumu. Sadarbības partneris nesaņem Klienta datus lietošanai, ja vien Klients nav izteicis īpašu interesi un apstiprinājis, ka vēlas saņemt piedāvājumus vai citu informāciju no sadarbības partnera.
  • Klienti var jebkurā laikā sazināties ar mums pa e-pastu info@lambertsbaltic.com, lai norādītu savu vēlmi nesaņemt personiskos piedāvājumus vai izdzēst sevi no jaunumu abonentu saraksta, izmantojot atbilstošo saiti (informatīvā biļetena kājenē).
  • Mēs nodrošinām personas datu privātumu un garantējam drošību, izdarot pirkumus vai veicot citas darbības mūsu vietnē. Mēs nenododam un nekoplietojam jūsu datus ar trešajām pusēm. Dati būs pieejami tikai personālam, kas tieši iesaistīts pirkuma pasūtījuma organizēšanā e-veikala vietnē.

Klientu datu drošība

Apkopojot Klientu datus, mēs ierobežojam minimālo datu apjomu, kas nepieciešams datu apstrādes mērķu sasniegšanai. Piekļuve datiem ir pieejama tikai attiecīgi apmācītiem darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt klientu datus tikai tiktāl, cik tas nepieciešams viņu pienākumu veikšanai. Mēs pieprasām, lai uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mūsu datu apstrādi (piemēram, pasta un drukas pakalpojumu sniedzēji), būtu jāievēro mūsu Klientu datu saglabāšanas noteikumi. Līgumos, ko mēs noslēdzam ar šiem uzņēmumiem, būs noteikts pienākums klienta datus glabāt slepenībā.

Klientu datu publicēšana

  • Mēs izsniedzam Klienta informāciju trešajām personām tikai tad, ja esam ieguvuši Klienta piekrišanu vai ja informācijas izpaušana ir nepieciešama saskaņā ar likumu.
  • Klientam ir tiesības piekļūt klienta datiem vietnē, piesakoties no sava konta. Klienti var viegli un ātri piekļūt savam kontam un veikt nepieciešamās izmaiņas personas datos vai izdzēst kontu. Ja Klienta dati ir mainījušies vai ir nepareizi kāda cita iemesla dēļ, Klients var mainīt savus personas datus vai paziņot mums, izmantojot mājas lapu ( https://lambertsbaltic.com/about-us/contact/ ) vai e-pastu ( informācija @ lambertsbaltic.com ).
  • Klientam ir tiesības pieprasīt pārtraukt viņa datu apstrādi un / vai savākto datu dzēšanu, ja attiecīgās tiesības izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma vai citiem tiesību aktiem.

Iepirkšanās tiešsaistē

  • Visi bankas saišu maksājumi tiek šifrēti – trešās puses nevar redzēt jūsu bankas informāciju.
  • Mēs nodrošinām personas datu privātumu un garantējam drošību, izdarot pirkumus vai veicot citas darbības mūsu vietnē.
  • Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@lambertsbaltic.com